Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

ΕΣΔΙ: Ανακοινώθηκαν οι εξεταστικές επιτροπές τoυ νέου εισαγωγικού διαγωνισμού

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), έτους 2020

Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτροπή τoυ εισαγωγικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), αποτελούμενη από τους:

1) Ευαγγελία Νίκα του Νέστορα, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Τσακανίκα του Γεωργίου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3) Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη του Λεωνίδα, Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Σοφία Καπριδάκη του Γεωργίου, Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

4) Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτριά του την Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου του Βασιλείου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανατίθενται στους: α) Χριστίνα - Αλεξάνδρα Μιχέλη του Κυριάκου, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευφημία Παπαδοπούλου του Αντωνίου, υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και β) Άννα Μαγειροπούλου του Νικολάου, υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της την Περσεφόνη Στίγκα του Ανδρέα , δικαστική υπάλληλο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Εκτύπωση

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort