Μεγαλύτερη βαρύτητα στα γραπτά 85% συντελεστής

Μεγαλύτερη βαρύτητα στις γραπτές εξετάσεις δίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Με το άρθρο 36 του Ν 4509/17, αλλάζει το συντελεστή βαρύτητας στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια στις εξετάσεις των αυριανών δικαστών και εισαγγελέων.

Συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση, μειώνεται το ποσοστό αξιολόγησης του μέσου όρου της προφορικής εξέτασης από 30% σε 15% και αυξάνεται το ποσοστό αξιολόγησης του μέσου όρου των γραπτών εξετάσεων από 70% σε 85%.

Εκτύπωση