ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, LLM, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου, Αγγλικής Νομικής Ορολογίας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Έχει διδάξει τους περισσότερους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σε θέματα μετάφρασης Αγγλικού Νομικού Κειμένου. Είναι ο καλύτερος καθηγητής Αγγλικής Νομικής ορολογίας στην Ελλάδα με αποδεδειγμένες επιτυχίες. Η μεθοδολογία του είναι επαναστατική και πρωτοποριακή. Υποψήφιοι με ελάχιστες γνώσεις στην Αγγλική νομική ορολογία και εν γένει γλώσσα θριάμβευσαν στις εξετάσεις χάρη σε αυτή τη μοναδική, για τα ελληνικά δεδομένα, μέθοδο.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής  του University of Wales, Swansea και κάτοχος Μεταπτυχιακού Νομικής στο Εμπορικό και Ναυτιλιακό Δίκαιο (LL.M. in Commercial and Maritime Law).

Έχει μεγάλη εμπειρία ως μεταφραστής της αγγλικής νομικής ορολογίας αλλά και σπουδαίες διδακτικές επιδόσεις. Είναι συγγραφέας του έργου με τίτλο: «E-Commerce: Does this home comfort provide peace of mind to consumers?». Πέραν των άπταιστων Αγγλικών, ομιλεί και Γερμανικά και Γαλλικά.

Ειδικότερες μεταφραστικές δραστηριότητες:

Συνεργάζεται για περισσότερα από 10 χρόνια με διάφορα Μεταφραστικά Κέντρα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο για μεταφράσεις κειμένων όλων των ειδών (ιδιίως νομικά, οικονομικά, ευρωπαϊκά, τεχνικά, γενικού ενδιαφέροντος κ.ά.) από και προς την Αγγλική. Διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στη μετάφραση νομικών κειμένων (εμπορικές συμβάσεις, καταστατικά εταιρειών, δικόγραφα, φύλλα Φ.Ε.Κ. κλπ.), καθώς επίσης και στη σύνταξη νομικών κειμένων από και προς την Αγγλική.

Στις σημαντικότερες εργασίες που έχει αναλάβει, συγκαταλέγονται συμβάσεις που υπέγραψε η Ελληνική Δημοκρατία (μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου), καθώς επίσης και ορισμένες απόρρητες αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, έχει μεταφράσει κείμενα για την Ελληνική Δημοκρατία, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Interamerican, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δήμο Αθηναίων, την Aegean Airlines, την Olympic Air, την Etihad Airlines, την Telecom Plus, την Τραμ Α.Ε. και διάφορες εταιρείες του εσωτερικού και εξωτερικού. Επίσης, τα γραφεία με τα οποία συνεργάζεται έχουν λάβει συγχαρητήριες επιστολές για την ποιότητα των μεταφράσεών του. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο διακεκριμένος Καθηγητής κ. Βασίλειος Μαρκεζίνης.

Έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη μετάφραση 1000 σελίδων επιστημονικού υλικού. Μέρος του όγκου αυτού αφορούσε σε δύο βιβλία του καθηγητή Π. Πετράκη σχετικά με τα οικονομικά και την κρίση, τα οποία μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν απευθείας στα αγγλικά.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών και ασκεί μαχομένη και συμβουλευτική δικηγορία ιδίως στο Αστικό και Εμπορικό δίκαιο. Διετέλεσε εσωτερικός Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος της Τράπεζας UCI (συνεργασία δύο εκ των δέκα μεγαλύτερων τραπεζών παγκοσμίως, της γαλλικής BNP Paribas και της ισπανικής Santander Central Hispano), η οποία ειδικεύεται στην παροχή ενυπόθηκων πιστώσεων. Επίσης, συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες πληροφορικής ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος, με κύριο αντικείμενο τη νομική υποστήριξή τους σε καθημερινά εμπορικά και μη ζητήματα.

Εκτύπωση