ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΔΙ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  2021

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ 

Εκτύπωση