Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

Pr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΝΤΗΣ, Καθηγητής Φορολογικού Δικαίου

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Άσκηση δικηγορίας  για 30 έτη,  με ιδιόκτητο οργανωμένο νομικό γραφείο στους τομείς φορολογικού, εργατικού και εμπορικού δικαίου.

Εισηγητής σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια με θέμα το φορολογικό και εργατικό δίκαιο.

Χειριστής σημαντικών υποθέσεων στους ως άνω τομείς, που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και δημιούργησαν νομολογία.

Ενδεικτικά οι ακόλουθες αποφάσεις ΑΕΔ   12/2008, 13/2008 (NOMOS) για ακύρωση εκλογής βουλευτών, ΣτΕ 1685/2013 Ολομέλεια, για την συνταγματικότητα της έκτακτης εισφοράς του ν.3758/2009 (ΔΦΟΡΝ 2013/751, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2013/953, ΑΡΜ 2013/1332, ΠΕΙΡΝ 2013/134, ΕΔΔΔΔ 2013/391, ΔΕΕ 2013/880) η   3409/2013 Ολομ.  για την πρόσθετη παρέμβαση σε φορολογική δίκη (αδημ.), η ΣτΕ 1972/2012 Ολομ. για τη συνταγματικότητα του τέλους της ΔΕΗ (αδημ.), η ΣτΕ 854/2013 Επταμελούς (ΝΟΒ 2013/1032, Λογιστής 697/2013.1313), για την συνταγματικότητα του τρόπου εξόφλησης συναλλαγών με ιδιώτες, η ΣτΕ 4594/2012 για την ακύρωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (αδημ.), η ΣτΕ 2131/2012 για τη φορολόγηση μισθωμάτων ακινήτου του οποίου η χρήση είχε παραχωρηθεί με χρησιδάνειο (ΔΕΕ 2013.426), η ΣτΕ 2164/2013 για την αστική ευθύνη του Δημοσίου (αδημ.), η ΣτΕ 2135/2012 για τις υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. Καλλιτεχνών Κέντρων διασκεδάσεως (ΔΕΕ 2013.993), η ΣτΕ 1159/2012 (ΔΕΕ 2013.724) για τη συνταγματικότητα των εξασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 14 του ν.2523/1997, η ΣτΕ 1281/2011 ( ΔΦΝ 2012/151, Λογιστής 2012/216) και 3936/2012 (αδημ.) για την αρχή της εφαρμογής της επιεικέστερης κύρωσης, η ΑΠ 1829/2012 για την αμοιβή μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που συνδέονται με σχέση εργασίας (ΕΕμπΔ τ.ΞΔ/2013.611), ΑΠ 1052/2012 για την ποινική ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για οφειλή προς το Δημόσιο (αδημ.).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.            Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1η έκδοση 1992, 11η έκδοση 2013

2.            Εργασιακές Σχέσεις στις Τουριστικές Επιχειρήσεις – νομική προσέγγιση, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 2003

3.            Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο, εκδόσεις    INTERBOOKS, 2010

4.            Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1η έκδοση 1992 – 16η έκδοση 2013

5.            Εισαγωγή στο Δίκαιο και Στοιχεία Αστικού Δικαίου, εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1η έκδοση 1993, 9η έκδοση 2003

6.            Λογιστικές και Φορολογικές Εφαρμογές Ι, εκδόσεις ΙΝΤΕRBOOKS, 1994

7.            Φορολογική Νομοθεσία και Πρακτική Ι – Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1η έκδοση 1994, 8η έκδοση 2003

8.            Φορολογική Νομοθεσία και Πρακτική ΙΙ, Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1η έκδοση 1994, 7η έκδοση 2003

9.            Φορολογική Νομοθεσία και Πρακτική ΙΙΙ – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Εκδόσεις ΈΛΛΗΝ, 1η έκδοση 1996, 4η έκδοση 2003

10.          Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, εκδόσεις ΙPIROTIKI, 2003

11.          Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου (2000), έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας.

12.          Τουριστική Νομοθεσία (2002), έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας

Σημ. Τα υπ’αριθμ.11 και 12 απετέλεσαν το επίσημο διδασκόμενο σύγγραμμα του Υπουργείου Παιδείας στα ΤΕΕ. Τα λοιπά βιβλία απετέλεσαν ή αποτελούν επίσημο προτεινόμενο σύγγραμμα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ «ACCOUNT»

ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ             ΤΙΤΛΟΣ

216         27 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2001 Η αναστολή εκτέλεσης στα πλαίσια της προσφυγής, μετά την τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με το Ν.2915/2001

217         31 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2001      Τα βιβλία του Εμπορικού Νόμου σε σχέση με εκείνα του ΚΒΣ και η αποδεικτική δύναμή τους (Μέρος α’)

218         7 – 13 Σεπτεμβρίου 2001               Τα βιβλία του Εμπορικού Νόμου σε σχέση με εκείνα του ΚΒΣ και η αποδεικτική δύναμή τους (Μέρος β’)

219         14 – 20 Σεπτεμβρίου 2001            Τα βιβλία του Εμπορικού Νόμου σε σχέση με εκείνα του ΚΒΣ και η αποδεικτική δύναμή τους (Μέρος γ’)

220         21 – 27 Σεπτεμβρίου 2001            Τα βιβλία του Εμπορικού Νόμου σε σχέση με εκείνα του ΚΒΣ και η αποδεικτική δύναμή τους (Μέρος δ’)

222         5 – 11 Οκτωβρίου 2001  Η απόρριψη των λογιστικών βιβλίων – Το νομοθετικό πλαίσιο και η συνταγματικότητα του θεσμού (Μέρος α’)

223         12 – 18 Οκτωβρίου 2001                Η απόρριψη των λογιστικών βιβλίων – Το νομοθετικό πλαίσιο και η συνταγματικότητα του θεσμού (Μέρος β’)

224         19 – 25 Οκτωβρίου 2001                Η απόρριψη των λογιστικών βιβλίων – Το νομοθετικό πλαίσιο και η συνταγματικότητα του θεσμού (Μέρος γ’)

226         2 – 8 Νοεμβρίου 2001    Η προβεβαίωση ποσοστού του αμφισβητούμενου φόρου, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής

(Μέρος α’)

227         9 – 15 Νοεμβρίου 2001  Η προβεβαίωση ποσοστού του αμφισβητούμενου φόρου, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής

(Μέρος β’)

230         30 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2001        Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) - Οι φορολογικές υποχρεώσεις από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) – Μέρος α’

231         7 – 13 Δεκεμβρίου 2001 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) - Οι φορολογικές υποχρεώσεις από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) – Μέρος β’

232         14 – 20 Δεκεμβρίου 2001              Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) - Οι φορολογικές υποχρεώσεις από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) – Μέρος γ’

233         21 – 27 Δεκεμβρίου 2001              Η κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

234         4 – 10 Ιανουαρίου 2002 Το πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας και διοικητικής νομολογίας, σχετικά με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

241         22 – 28 Φεβρουαρίου 2002          Οι μισθοί μελών Δ.Σ. ως εκπιπτόμενη δαπάνη, σε περίπτωση άκυρης σύμβασης (Μέρος α’)

242         1 – 7 Μαρτίου 2002         Οι μισθοί μελών Δ.Σ. ως εκπιπτόμενη δαπάνη, σε περίπτωση άκυρης σύμβασης (Μέρος β’)

243         8 – 14 Μαρτίου 2002      Η προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή του ΦΠΑ

244         15 – 21 Μαρτίου 2002    Η προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για την πληρωμή φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων

246         29 Μαρτίου – 4 Απριλίου 2002   Η διαχειριστική περίοδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και του ΚΦΕ (Κ.Ν.2238/1994)

247         5 – 11 Απριλίου 2002      Διαχειριστική περίοδος

248         12 – 18 Απριλίου 2002    Διαχειριστική περίοδος

Η διαχειριστική περίοδος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων

249         19 – 25 Απριλίου 2002    Διαχειριστική περίοδος

Διαχειριστική περίοδος και φορολόγηση του εισοδήματός της σε ορισμένες περιπτώσεις

250         26 Απριλίου – 2 Μαΐου 2002       Ο σχηματισμός της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση (Μέρος 1ο)

251         3 – 10 Μαΐου 2002           Ο σχηματισμός της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση (Μέρος 2ο-α’)

252         11 – 17 Μαΐου 2002         Ο σχηματισμός της πρόβλεψης για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση (Μέρος 2ο-β’)

253         24 – 30 Μαΐου 2002         Η θεώρηση των συμφωνητικών υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας

254         31 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2002          Η έννοια της δίγραμμης επιταγής για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16, παρ. 5 του Ν.2992/2002 (Μέρος α’)

255         7 – 13 Ιουνίου 2002         Η έννοια της δίγραμμης επιταγής για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16, παρ. 5 του Ν.2992/2002 (Μέρος β’)

258         28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2002         Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε. (Μέρος α’)

259         5 – 11 Ιουλίου 2002         Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε. (Μέρος β’)

260         12 – 18 Ιουλίου 2002       Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε. (Μέρος γ’)

262                         Ο τακτικός έλεγχος της Α.Ε.

265         13 – 19 Σεπτεμβρίου 2002            Η προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο (υπό το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης 1623/2002 του Σ.τ.Ε.) - Μέρος α’

266         20 – 26 Σεπτεμβρίου 2002            Η προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο (υπό το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης 1623/2002 του Σ.τ.Ε.) - Μέρος β’

267         27 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2002       Η προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο (υπό το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης 1623/2002 του Σ.τ.Ε.) - Μέρος γ’

268         4 – 10 Οκτωβρίου 2002  Η προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο (υπό το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης 1623/2002 του Σ.τ.Ε.) - Μέρος δ’

276         29 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου 2002        Η παραγραφή της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου (Μέρος α’)

277         6 – 12 Δεκεμβρίου 2002 Η παραγραφή της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου (Μέρος β’)

279         20 – 26 Δεκεμβρίου 2002              Η απαγόρευση απόκτησης από την Α.Ε. περιουσιακών στοιχείων, κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920

285         7 – 13 Φεβρουαρίου 2003            Η διαφοροποίηση του επιτοκίου υπέρ του Δημοσίου και η δικονομική ισότητα των διαδίκων

309         29 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2003      Οι πρόσθετοι φόροι στη φορολογία εισοδήματος

313         26 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2003       Η νομιμότητα της προσωρινής πράξης ΦΠΑ

317         24 – 30 Οκτωβρίου 2003                Η αντισυνταγματικότητα των προνομίων του Δημοσίου στη φορολογική δίκη

319         7 – 13 Νοεμβρίου 2003  Η συρροή των πρόσθετων φόρων του Ν.2523/1997 με τις προσαυξήσεις του ΚΕΔΕ

320         14 – 20 Νοεμβρίου 2003                Η προσωπική κράτηση για χρέη προς ΙΚΑ και Δημόσιο, μετά από την πρόσφατη απόφαση 2858/2003 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

334         27 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2004        Οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων μετά τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.3091/2002 και την ΠΟΛ.1133/11.12.2003 (Μέρος α’)

335         5 – 11 Μαρτίου 2004      Οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων μετά τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.3091/2002 και την ΠΟΛ.1133/11.12.2003 (Μέρος β’)

336         12 – 18 Μαρτίου 2004    Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της άσκησης ένδικων μέσων στη φορολογική δίκη

344         14 – 20 Μαΐου 2004         Οι διατάξεις των παρ. 16 και 17 του άρθρου 40 του Ν.3220/2004 και η Σ.τ.Ε. 297/2003

Η επέμβαση της εκτελεστικής, δια της νομοθετικής, στη δικαστική εξουσία

346         28 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2004          Νομολογιακή κατάργηση του παραβόλου της έφεσης

348         11 – 17 Ιουνίου 2004       Η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας στις φορολογικές διαφορές

356         3 – 9 Σεπτεμβρίου 2004 Η κατάσχεση των φορολογικών στοιχείων ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας επιβολής προστίμου

358         17 – 23 Σεπτεμβρίου 2004            Η κατάσχεση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων ως μη ουσιώδης τύπος της διαδικασίας επιβολής προστίμου του ΚΒΣ

365         5 – 11 Νοεμβρίου 2004  Αντισυνταγματική η προσωπική κράτηση και για χρέη προς το Δημόσιο

367         19 – 25 Νοεμβρίου 2004                Φορολογικά ζητήματα στη μεταβίβαση επικαρπίας, δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας και στη μεταβίβαση ακινήτων με προσύμφωνο

Β.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ «λογιστική prosvasis»

ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ             ΤΙΤΛΟΣ

2              12 – 18 Αυγούστου 2005               Η επιβολή ενιαίου προστίμου για λήψη και καταχώρηση εικονικών φορολογικών στοιχείων με αφορμή την απόφαση 3270/2004 του Σ.τ.Ε.

38           5 – 11 Μαΐου 2006           Το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των κτισμάτων ή κατασκευών σε ακίνητο κυριότητας τρίτου

44           16 – 22 Ιουνίου 2006       Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας

70           19 – 25 Ιανουαρίου 2007              Οι προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινής πράξης ΦΠΑ

81           6 – 12 Απριλίου 2007      Η προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα, για την πληρωμή φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ

116         18 – 24 Ιανουαρίου 2008              Οι πρόσθετοι φόροι στη φορολογία εισοδήματος

126         28 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2008   Η προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ, μετά από την απόφαση 250/2008 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

139         4 – 10 Ιουλίου 2008         Η αντισυνταγματικότητα του συστήματος προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τα οικοδομικά έργα με την υπ’ αριθ. 1545/2008 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

142         25 – 31 Ιουλίου 2008

Γ. Μέντης – Π. Μαντζάνας          Ο φορολογικός έλεγχος σε επιχειρήσεις «σερβιρίσματος»

144         5 – 11 Σεπτεμβρίου 2008

Γ. Μέντης – Π. Μαντζάνας          Η ειδική φορολογία των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα και κάμπινγκ

145         12 – 18 Σεπτεμβρίου 2008            Η αντισυνταγματικότητα του παραβόλου της έφεσης στις φορολογικές διαφορές, με αφορμή την απόφαση 3470/2007 του Σ.τ.Ε.

148         3 – 9 Οκτωβρίου 2008    Οι τροποποιήσεις της δικονομίας στη φορολογική δίκη

161         9 – 15 Ιανουαρίου 2009 Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης - Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

171         13 – 19 Μαρτίου 2009    Η τραπεζική επιταγή, η συναλλαγματική και τα φορολογικά στοιχεία ως τίτλοι έκδοσης διαταγής πληρωμής - Φορολογική προσέγγιση (Μέρος α’)

172         20 – 26 Μαρτίου 2009    Η τραπεζική επιταγή, η συναλλαγματική και τα φορολογικά στοιχεία ως τίτλοι έκδοσης διαταγής πληρωμής - Φορολογική προσέγγιση (Μέρος β’)

177         24 – 30 Απριλίου 2009    Η πτώχευση με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν.3588/2007 - ΦΕΚ 153/Α’/10.7.2007)

181         22 – 28 Μαΐου 2009         Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με τον Ν.3604/2007

186         26 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2009

Γ. Μέντης – Π. Μαντζάνας          Ο φορολογικός έλεγχος σε επιχειρήσεις που διαθέτουν στο κοινό τροφή ή ποτό για επιτόπια κατανάλωση μετά την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1081/12.6.2009 που ισχύει από 1.7.2009

189         17 – 23 Ιουλίου 2009

Γ. Μέντης – Π. Μαντζάνας          Η ειδική φορολογία των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα και κάμπινγκ

192         28 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2009      Προσδιορισμός και κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης κατά την πρόσφατη νομολογία του Σ.τ.Ε.

193         4 – 10 Σεπτεμβρίου 2009               Η απαλλαγή για δεύτερη φορά από ΦΜΑ έγγαμου, για αγορά κατοικίας, με την πρόσφατη νομολογία του Σ.τ.Ε.

194         11 – 17 Σεπτεμβρίου 2009            Η κατάσχεση των φορολογικών βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας επιβολής προστίμου, κατά τη νομολογία του Σ.τ.Ε.

197         2 – 8 Οκτωβρίου 2009    Η επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης στον «τρίτον», ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας επιβολής προστίμου

198         9 – 15 Οκτωβρίου 2009  Οι φορολογικές υποχρεώσεις του συνδίκου της πτώχευσης

199         16 – 22 Οκτωβρίου 2009                Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα

204         20 – 26 Νοεμβρίου 2009                Η επανάληψη της διαδικασίας κατάσχεσης των βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σε συμμόρφωση της φορολογικής αρχής προς δικαστική απόφαση, κατά την πρόσφατη νομολογία του Σ.τ.Ε.

224         16 – 22 Απριλίου 2010    Φορολογικά ζητήματα στη μεταβίβαση επικαρπίας, δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας και στη μεταβίβαση ακινήτων με προσύμφωνο

225         23 – 29 Απριλίου 2010    Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με τον Ν.3604/2007

228         14 – 20 Μαΐου 2010         Εκπίπτονται από το εισόδημα όλες οι δαπάνες που έγιναν για την απόκτησή του ή μόνο οι οριζόμενες από τον νόμο;

Με αφορμή τις Σ.τ.Ε. 3519/2006 και 2603/2007 (επταμ.)

237         16 – 22 Ιουλίου 2010

Γ. Μέντης – Π. Μαντζάνας          Ο φορολογικός έλεγχος σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου φορολογικού Ν.3842/2010

250         5 – 11 Νοεμβρίου 2010  Οι ποινικές διατάξεις των Ν.3842/2010 και Ν.3888/2010

253         26 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2010        Η επιτόπια επιβολή κυρώσεων με τους Ν.3842/2010 και Ν.3888/2010

296         21 – 27 Οκτωβρίου 2011                Τα αυτόφωρα φορολογικά ποινικά αδικήματα – Η ποινική φορολογική νομοθεσία μετά τον Ν.3943/2011

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ             ΤΙΤΛΟΣ

1              Μάιος 2005        H ποινική διάσταση των φορολογικών παραβάσεων

5              Σεπτέμβριος 2005            Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ

11           Μάρτιος 2006

Γ. Μέντης, Π. Μαντζάνας

[Πρακτικά Θέματα]        Συνήθη σφάλματα των εκθέσεων ελέγχου και των καταλογιστικών πράξεων

12           Απρίλιος 2006

Γ. Μέντης, Π. Μαντζάνας

[Πρακτικά Θέματα]        Βασικές ελλείψεις σε εκθέσεις καταλογισμού προστίμου για πλαστά και εικονικά στοιχεία

13           Μάιος 2006

[Πρακτικά Θέματα]        Οι υπουργικές αποφάσεις (Πολ 1005/2005, 1028/2006 και 1029/2006) για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και η επιρροή τους στο φορολογικό έλεγχο

21           Ιανουάριος 2007              Η παραγραφή στη φορολογία εισοδήματος

Δ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ «ΛΟΓΙΣΤΗ»

ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ             ΤΙΤΛΟΣ

678         Μάρτιος 2012    Η αρχή της αναλογικότητας στις φορολογικές κυρώσεις, με αφορμή την υπ’ αριθμ. 3474/2011 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

679         Απρίλιος 2012    H αρχή της χρηστής διοικήσεως, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών και της ασφάλειας του δικαίου στην κοινοτική και εθνική έννομη τάξη. Eφαρμογή των αρχών αυτών στο πεδίο του ΦΠA, υπό το φως της νομολογίας του ΔEK και του ΣτE (Μέρος α’)

680         Μάιος 2012        H αρχή της χρηστής διοικήσεως, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών και της ασφάλειας του δικαίου στην κοινοτική και εθνική έννομη τάξη. Eφαρμογή των αρχών αυτών στο πεδίο του ΦΠA, υπό το φως της νομολογίας του ΔEK και του ΣτE (Μέρος β’)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1.Καθηγητής του φορολογικού και εργατικού δικαίου από το 1997 έως σήμερα στο «ΝΟΜΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ» από το οποίο προέρχονται τα 2/3 του διοικητικών δικαστών της Ελλάδας  μετά την καθιέρωση του θεσμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών  το 1995 και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2.Επιστημονικός Συνεργάτης του ΑΤΕΙ Αθηνών στο Εργατικό Δίκαιο, 1997-1998.

3.Καθηγητής σε Κολλέγια, συνεργαζόμενα με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, από το 1992.

4.Εισηγητής σε επαγγελματικά – επιστημονικά σεμινάρια, από το 1997

5.Μέλος της Ομάδας Ειδικών Επιστημόνων για την υποστήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης του ΟΕΕΚ, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, 1998-2000.

Εκτύπωση

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort