Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

Υποστήριξη και Προετοιμασία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Μεγ. Βρετανίας (LL.M.)

Η απόφαση για ένα νέο επιστήμονα να διευρύνει τους ορίζοντές του, παρακολουθώντας μεταπτυχιακές σπουδές νομικής στη Μεγ. Βρετανία, σίγουρα δεν είναι εύκολη. Εκτός από τα πρακτικά ζητήματα διαμονής και διαβίωσης, ο νέος νομικός έρχεται αντιμέτωπος και με δύο άλλα σοβαρά προβλήματα: τη νομική ορολογία στην Αγγλική γλώσσα και την επαφή με ένα εντελώς διαφορετικό νομικό σύστημα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Συμβολαιογράφοι

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Συμβολαιογράφος μπορεί να διοριστεί ο πτυχιούχος νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ο κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος έχει διατελέσει τουλάχιστον δύο έτη δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός ή άμισθος υποθηκοφύλακας και έχει την ελληνική ιθαγένεια.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Δικαστικοί Επιμελητές

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαστικός επιμελητής διορίζεται σε κενή οργανική θέση περιφέρειας Πρωτοδικείου κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον: α) έχει συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (Ν 3086/2002, ΠΔ 238/2003).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Εισαγγελίες Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων

Η Εισαγγελία είναι δικαστική Αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία. Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης. Ο Εισαγγελέας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στο νόμο και στη συνείδησή του.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Τακτικά Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια

Τα Πολιτικά Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια τα οποία είναι αρμόδια για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών, για την εκδίκαση δηλαδή διαφορών μεταξύ ιδιωτών. Το δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο για την επίλυση μιας ιδιωτικής διαφοράς ή για την ικανοποίηση ενός δικαιώματος ή μιας απαίτησης κατά άλλου ιδιώτη αποτελεί ατομικό δικαίωμα και αναγκαία συνέπεια της απαγόρευσης της αυτοδικίας, της απαγόρευσης δηλαδή να επιβάλλει κανείς τα δικαιώματά του σε βάρος τρίτων χωρίς τη μεσολάβηση οργάνων της πολιτείας.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Τα Διοικητικά Δικαστήρια αποτελούν τον κλάδο της δικαιοσύνης που είναι επιφορτισμένος με τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης. Ιστορικά είναι νεότερος δικαστικός κλάδος σε σχέση με τα ποινικά καιτα πολιτικά δικαστήρια και η ίδρυσή τους ανάγεται στον 19ο αι. στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας (μαζί με τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας). Ταυτόχρονα έχει και διοικητικές αρμοδιότητες, πράγμα που το κάνει διφυές όργανο. Αποστολή του είναι ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, τόσο του Δημοσίου, όσο και των ΟΤΑ.Αρμοδιότητά του επίσης είναι ο καταλογισμός των «δημοσίων υπολόγων» (έλεγχος και απόδοση ευθύνης σε διαχειριστές του Δημοσίου), ενώ έχει δικαστικές αρμοδιότητες και σε ορισμένες μισθολογικές υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων.Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,δεν ανήκει όμως παντού στη δικαστική εξουσία. Σε ορισμένα κράτη λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Στην Ελλάδα ιδρύθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου / 9ης Οκτωβρίου του 1833 επί της Κυβέρνησης Τρικούπη στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης της χώρας από την Αντιβασιλεία του Όθωνα με το ρόλο της ανώτατης Ελεγκτικής αρχής. Πρώτος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν ο οικονομολόγος και πολιτικός Ν. Σιλήβεργος.

 

Εκτύπωση

Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)είναι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. H (σημερινή ως έχει) λειτουργία του ξεκίνησε στις 17 Μαΐου του 1929. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου της διοικητικής δράσης. Είναι το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και έχει καταξιωθεί ως ο ισχυρός προστάτης τόσο του πολίτη όσο και του Δημοσίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η ιστορία του

Εισαγωγή

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία ανώτατη Αρχή του Κράτους, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Ως μεγάλο σώμα της Διοίκησης είναι συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός (άρθρο 100Α του Συντάγματος), ενώ η οργάνωση και λειτουργία του ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από τον ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α' 324) και το π.δ. 238/2003 (ΦΕΚ Α' 214).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

  • 1
  • 2

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort